Betriebsstätten

D - Marl

Betriebsstättenleiter: Herr Grewer

Tel.: +49 2365 495075
Fax.: +49 2365 62024

E-Mail: montage.marl@mb-emr-technik.de

D - Witten

Betriebsstättenleiter: Herr Hinzmann

Tel.: +49 2302 92 54 15
Fax.: +49 2302 92 55 24

E-Mail: montage.witten@mb-emr-technik.de

D - Herne

Betriebsstättenleiter: Herr Hinzmann

Tel.:  +49 2325 32 01 8
Fax.: +49 2325 - 58 48 24

E-Mail: montage.herne@mb-emr-technik.de

D - Hürth/Knapsack

Betriebsstättenleiter: Herr Miertzsch

Tel.:  +49 2233 48 20 60
Fax.: +49 2233 48 20 67

E-Mail: montage.knapsack@mb-emr-technik.de

D - Frankfurt

Betriebsstättenleiter: Herr Rittel

Tel.:  +49 69 73 10 69
Fax.: +49 69 73 06 883

E-Mail: montage.frankfurt@mb-emr-technik.de